Diari Kenangan Terindah

Untuk Tetamu Yang Sudi Singgah

Hari ini,

aku sempat menjenguk pantai akal yang sarat maklumat di dadanya aku akan pastikan sejarah terus mengalir tanpa noktah namun salam penghargaan tetap kukirimkan buat tamu sulung yang sudi singgah.Terima kasih dan salam penuh hormat (al-Misri)

p/s- Kepada para tetamu, jangan lupa sign in my guestbook ok...Feb 5, 2008

Guru dan Kejayaan Wawasan


Oleh, al-Misri

Wawasan 2020 mengandaikan bahawa dunia akan menjadi paling sengit dari segi persaingan. Hakikat masa kini dan masa hadapan ialah every nation for it self. Sekiranya kita tidak mengukuhkan diri kita tidak ada sesiapa yang akan membantu kita.

Projek kereta nasional adalah lambang pengisytiharaan bahawa negara kita sudah mula bergerak ke arah kemajuan negara. Ia merupakan simbol transformasi dari segi peranan kita dalam era kepesatan dunia yang mengamalkan K-Ekonomi. Mereka yang berada dalam era ini adalah pengeluar, pencipta dan pereka. Kita harus mengubah peranan kita daripada menjadi pengguna kepada peranan yang lebih besar sebagai pencipta dan pengeluar.

Justeru, adakan sistem pendidikan kita berteraskan kemajuan wawasan yang didokong oleh guru yang berkualiti. Menurut Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1994), bukan sahaja guru yang harus aktif dalam sesuatau hal, pengetua, bahkan lebih penting lagi Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) harus arif dan tahu apa yang berlaku dan tidak lupa juga Kementerian Pelajaran Malaysia.Kita mahu kuasa ilmu pengetahuan digunakan. Ia adalah sebaik-baik kuasa untuk meraih pengiktirafan.

Menjamin kualiti perkhidmatan dalam profesion perguruan berteraskan prinsip etika yang dipegang pada abad ke-21 merupakan satu cabaran. Stakeholders dan pelanggan pendidikan pasti akan membuat tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Arus pembangunan masa kini mendesak peningkatan kualiti dalam semua bidang perkhidmatan sosial. Fenomena ini akan meningkatkan lagi tuntutan sosial ke arah suatu tahap kualiti perkhidmatan yang berkualiti dalam profesion keguruan.

Sejarah beberapa buah negara telah membuktikan bahawa kekayaan wang sahaja tanpa ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap telah membawa kehancuran dan kemunduran negara tersebut. Kualiti perkhidmatan dan keberkesanan seseorang pendidik tidak bergantung kepada kepimpinan dan sumbangan profesional yang diberikan sepanjang kerjayanya. Pendidik perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan umum, tugas penyeliaan dan ilmu-ilmu pendidik profesional ke suatu tahap yang selari dengan segala jenis perkembangan kemajuan dan inovasi dalam masyarakat dunia. Pendidik harus ingat bahawa kuasa ilmu dan keterampilan seseorang manusia itu lebih penting dan lebih mempengaruhi daripada kuasa jawatan. Kuasa jawatan tanpa ilmu dan berketerampilan dalam bidang keguruan, tidak memberi banyak makna. Fungsi keguruan dianggap sesuatau yang dituntut kerana tidak ada gunanya seseorang memegang sesuatu jawatan yang beramanah serta bertanggungjawab sekiranya tugas tidak dapat dilaksanakan secara sempurna.

Dewasa ini prinsip dan amalan keguruan telah berubah. Dulu pengurusan mengawal kerja semata-mata tetapi sekarang tumpuannya adalah kepada kualiti guru yang menggalakkan inovasi dan kreativiti. Pendidikan keguruan haruslah memberi penekanan yang sewajarnya kepada penyuburan potensi diri supaya menjadi self-motivated and self-directed. Kita memerlukan tenaga profesional yang boleh membuat pilihan dengan cepat dan tepat dalam segala situasi. Dalam keadaan masyarakat yang kian berkembang di arus kemodenan sains dan teknologi, fungsi guru bukan setakat mengajar sahaja. Guru perlu bertindak sebagai fasilitator, penyelesai masalah dan pemangkin kepada pembelajaran. Sistem pendidikan sekarang harus mengintegrasikan latihan prakerja, latihan dalam kerja dan pendidikan berterusan menjadi wajib kepada profesion perguruan. Perancangan ini akan membawa penganjakan berkualiti dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kunci kepada perancangan ini adalah guru berkembang bersama-sama pendidikan.

Oleh itu, sebagai pemimpin pendidikan, pendokong wawasan, pelaksana reformasi dan penterjemah Falsafah Pendidikan Negara. Kita memancarkan arca wawasan dan misi, kemudian kita memantapkan keterampilan diri demi terbinanya kepercayaan dan keyakinan dan akhirnya kita bertindak memecah kebiasaan dan kelaziman, untuk merangsang inovasi, perubahan, imaginasi dan pembaharuan. Pelaksanaan tanggungjawab mendokong wawasan dan merealisasikannya dalam dunia pendidikan menuntut guru menampilkan diri sebagai model yang berpegang kepada etika mengatur agenda membina generasi bangsa ke arah kesejahteraan.

No comments: